Ekspresowy Rozwód

 

Oferta ekspresowego rozwodu pozwala na przygotowanie gotowego do wydruku i złożenia w sądzie pozwu o rozwód. Pozew uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy i zawiera uzasadnienie faktyczne sprawy oraz uzasadnienie prawne.

Pozew gotowy do druku w ciągu 1 dnia!

Przygotowany przez zespół LegalHero pozew obejmuje żądanie dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, a także żądania dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, renty alimentacyjnej na rzecz dzieci, kontaktów z dziećmi, uregulowania sposobu korzystania z mieszkania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

Gotowy dokument zostaje przesłany wraz z kompleksową instrukcją złożenia pozwu we właściwym sądzie.

Dlaczego warto zdecydować się na Ekspresowy Rozwód LegalHero?

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Pozew bez orzekania o winie - 199,00 zł

Pozew z orzekaniem o winie - 299,00 zł 

Jeśli po otrzymaniu projektu będziesz chciał wprowadzić do projektu poprawki, zrobimy to w cenie projektu. Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i prawidłowym wypełnieniu oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, doradzimy i pomożemy bez dodatkowej opłaty.

Jeśli po wniesieniu pozwu będziesz potrzebował kolejnego pisma (na przykład odpowiedzi na odpowiedź złożoną przez pozwanego, wniosku o zabezpieczenie, wniosku dowodowego), niezależnie od rodzaju pisma cena za jego przygotowanie dla klientów Ekspresowego Rozwodu LegalHero wynosi tylko 99,00 zł i 199,00 zł w przypadku apelacji.

Wskazane kwoty dotyczą przygotowania pozwu i nie obejmują opłaty od pozwu, ani innych kosztów mogących wyniknąć w toku postępowania.

Zastrzegamy, iż nie mamy żadnego wpływu na termin rozpatrzenia sprawy przez właściwy sąd, jak również na termin rozpraw wyznaczonych w sprawie.

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

W ten sposób zadbasz o swoje życie i uporządkujesz sprawy na przyszłość.

Opowiesz LegalHero historię swojej rodziny i razem wybierzemy najlepsze rozwiązania.

LegalHero przygotuje dla Ciebie wszystkie dokumenty, od planu rodzicielskiego po pozew o rozwód.

Czym jest rozwód?

Ekspresowy Rozwód LegalHero pozwala na przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do skutecznego złożenia pozwu o rozwód. Rozwód to nie tylko rozwiązanie małżeństwa, ale również orzeczenie o wszystkich sprawach dotyczących dzieci. Wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcie o tym, komu po rozwodzie będzie przysługiwała władza rodzicielska, w jakiej wysokości alimenty będą przysługiwały dzieciom, w jaki sposób zostaną uregulowane kontakty z dziećmi rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej władzy rodzicielskiej. Wyrok rozwodowy może również zawierać rozstrzygnięcie o podziale majątku należącego do byłych już małżonków oraz o sposobie korzystania z mieszkania, jeśli byli małżonkowie zajmują jeden lokal. Kluczowym elementem każdego wyroku rozwodowego jest orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie.

 

 

 

 

 

 

Czy mój rozwód będzie trudny i nieprzyjemny?

Niekoniecznie. Orzeczenie rozwodu nie jest skomplikowane pod względem prawnym, lecz jest skomplikowane pod względem emocjonalnym. Z tego względu tak istotne jest przemyślenie taktyki postępowania w sprawie i przygotowanie takich propozycji, które będą satysfakcjonujące oraz akceptowalne dla obu stron procesu. Rozwód nie musi oznaczać konfliktu - to nowy etap w życiu i dobrze jest zacząć go bez zbędnych komplikacji.

O czym muszę pamiętać, przygotowując się do rozwodu?

Jeśli zdecydowałeś lub zdecydowałaś się na orzeczenie rozwodu, najważniejszy krok jest już za tobą. Następnym krokiem będzie zgromadzenie koniecznych dokumentów, przede wszystkim odpisów aktów stanu cywilnego. LegalHero przeprowadzi cię przez wszystkie etapy procedury rozwodowej i zapewni dokładną instrukcję postępowania w sprawie. 

Najważniejsze pytania 

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon