Najem i prawo własności

Kwestie związane z prawem własności ruchomości i nieruchomości (mieszkań, domów, gospodarstw rolnych, gruntów, itp.) wywołują wielie problemów i wątpliwości w codziennym życiu. 

Jak skonstruować umowę najmu mieszkania, aby chroniła zarówno najemcę, jak i wynajmującego? W jaki sposób dochodzić zaległego czynszu lub zwrotu kaucji? Jak podzielić majątek po rozwodzie? LegalHero pomaga w rozwiązaniu wszystkich tych problemów.

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

 • umów najmu 

 • umów sprzedaży nieruchomości

 • umów sprzedaży ruchomości

 • dochodzenia zaległych czynszów

 • dochodzenia zwrotu kaucji

 • podziału majątku

 • zniesienia współwłasności

 • wpisów w księdze wieczystej

 • służebności

 • kredytów hipotecznych i hipotek

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. 

 

Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Umowy – 99,00 zł

Wnioski o podział majątku wspólnego – 299,00 zł

Wnioski o zniesienie współwłasności – 299,00 zł

Pozostałe pisma – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna 

99,00 zł

Wniosek o podział majątku 299,00 zł

Projekt umowy

99,00 zł

W jaki sposób wynajmujący może wyegzekwować należny czynsz z umowy najmu?

Pierwszym krokiem winno być skierowanie do najemcy wezwania do zapłaty. Jeśli wezwanie do zapłaty nie poskutkuje, wówczas wynajmujący będzie musiał skierować do sądu rejonowego pozew o zapłatę. W pozwie należy określić żądanie tj. sprecyzować, jakiej kwoty powód - osoba składająca pozew - się domaga. Odsetki za opóźnienie będą naliczane osobno w odniesieniu do czynszu za każdy kolejny okres. Warto pamiętać, że zaległość w opłacie czynszu może skutkować również nakazem eksmisji.

W jaki sposób podzielić majątek po rozwodzie?

Rozwiedzeni małżonkowie mają kilka możliwości działania. Mogą podzielić majątek we własnym zakresie, podpisując stosowną umowę albo dokonać sprzedaży składników majątku i podzielić środki uzyskane ze sprzedaży. Jeśli byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w zakresie sposobu podziału wspólnego majątku, konieczne jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego. Wniosek składa się w sądzie rejonowym i należy w nim wskazać składniki majątku podlegające podziałowi oraz zaproponować sposób podziału majątku.

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon