Odszkodowania

LegalHero pomaga zarówno osobom dochodzącym roszczeń pieniężnym, jak i osobom broniącym się przed tego rodzaju żądaniami.

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

  • odszkodowań

  • spraw o zapłatę (w tym zarówno wezwania do zapłaty, jak i pozwy)

  • błędów medycznych

  • wypadków komunikacyjnych

  • roszczeń z kredytów hipotecznych

  • zmarnowanych urlopów (roszczenia przeciwko biurom podróży)

  • odszkodowań za opóźnione loty

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. 

Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Pozwy w sprawach o odszkodowania – 299,00 zł

Pozostałe pisma w sprawach odszkodowawczych – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna

99,00 zł

Co muszę zrobić przed wniesieniem sprawy do sądu?

Przed rozpoczęciem sprawy należy się do niej dobrze przygotować, przede wszystkim zgromadzić wszystkie dokumenty niezbędne do skutecznego poprowadzenia sprawy oraz wszystkie inne konieczne informacje (np. adresy świadków). Przed skierowaniem sprawy do sądu warto wysłać do strony przeciwnej wezwanie do zapłaty, w którym zostanie określone żądanie. Upływ terminu wskazanego w treści wezwania spowoduje rozpoczęcie naliczania odsetek za opóźnienie w płatności należnej powodowi kwoty.

Czy mogę dochodzić zadośćuczynienia obok odszkodowania?

Możliwość dochodzenia zadośćuczynienia jest ściśle zależna od podstawy odpowiedzialności strony przeciwnej. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, wynikającej z umów, osobie poszkodowanej co do zasady nie przysługuje zadośćuczynienie. W przypadku odpowiedzialności deliktowej, np. w razie szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, powód oprócz naprawienia szkody może żądać również kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Projekty pozwów

299,00 zł

Projekty pism

199,00 zł

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon