Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Działalność gospodarcza bez rejestracjiNowa ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła obowiązującą przez wiele lat ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadziła rewolucyjną zmianę w zakresie prowadzenia jednoosobowej firmy. Od teraz możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji, niejako na próbę. Przyszły przedsiębiorca może zatem bezboleśnie przetestować, czy jego pomysł biznesowy ma rację bytu.


Zgodnie z przepis art. 5. ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.


Kto może prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z możliwości prowadzenia działalności na próbę, musi spełnić następujące warunki:

  1. być osobą pełnoletnią;

  2. nie prowadzić w ciągu ostatnich 5 lat żadnej działalności gospodarczej;

  3. uzyskiwać przychód niższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

  4. prowadzić działalność samodzielnie, a nie w formie spółki cywilnej.

Jeśli miesięczny przychód przedsiębiorcy przekroczy wskazaną powyżej kwotę (w roku 2018 będzie to 1.050,00 zł), przedsiębiorca będzie zmuszony do zarejestrowania swojej działalności w sposób tradycyjny, przewidziany dla typowej działalności gospodarczej. Do podanej kwoty wliczają się wszystkie przychody przedsiębiorcy, w tym także te jeszcze faktycznie nieotrzymane.

Co ważne, przedsiębiorca będzie musiał dokonać rejestracji swojej działalności w niezwykle szybkim terminie - w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Wady i zalety działalności gospodarczej bez rejestracji

Działalność gospodarcza bez rejestracji wydaje się opcją korzystną dla osób chcących sprawdzić, czy np. ich dodatkowe hobby może okazać się stałą pracą i przynieść dochód. Podstawową zaletą działalności gospodarczej bez rejestracji jest istotne uproszczenie formalności związanych z prowadzeniem firmy:

- brak konieczności dokonywania formalności związanych z rejestracją w CEIDG;

- brak konieczności opłacania składek na ZUS (choć przedsiębiorca może dobrowolnie uiszczać te składki);

- brak konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości.

Ułatwienia w sferze księgowej nie oznaczają kompletnego wyeliminowania księgowości, albowiem przedsiębiorca musi rozliczyć uzyskane przychody w rocznej deklaracji podatkowej i opłacić podatek dochodowy.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorca może być również zmuszony do zapłaty podatku vat, choć w tym przypadku większość przedsiębiorców z pewnością skorzysta ze zwolnienia (podatnicy prowadzący działalność w przypadku której wartość sprzedaży nie przekroczyła 200.000,00 zł są zwolnieni z obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług).

Jeśli prowadzisz własny biznes i borykasz się z problemami prawnymi, potrzebujesz obsługi prawnej lub wsparcia prawnika, skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila pod adres kontakt@legalhero.pl.

LegalHero to najlepszy doradca twojego biznesu!

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon