Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Jak oszczędzić na rozwodzie?Wesele wiąże się zazwyczaj z ogromnymi wydatkami – suknia ślubna to przynajmniej kilka tysięcy złotych, przyjęcie weselne z zespołem, fotografem, limuzyną to nawet kilkadziesiąt tysięcy. Niestety, rozwód może być również bardzo kosztowny. Zła wiadomość jest taka, iż w tym przypadku rozwiedzeni małżonkowie nie otrzymają już żadnych innych prezentów.


Z jakimi wydatkami musi się liczyć osoba rozważająca przeprowadzenie postępowania rozwodowego?

Honorarium adwokata lub radcy prawnego – od 2.000,00 zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od rodzaju sprawy i czasu trwania postępowania

Opłata sądowa za złożenie pozwu – 600,00 zł

Dodatkowe opłaty sądowe w toku postępowania – kilkaset złotych (np. 40,00 zł opłaty od wniosku o zabezpieczenie roszczenia)

Koszty opinii biegłych sądowych – co najmniej kilkaset złotych


Każdy kolejny miesiąc trwania postępowania w rezultacie będzie oznaczał dodatkowe wydatki. Te wydatki poniesie nie tylko osoba składająca pozew o rozwód, lecz również pozwany w toku postępowania. Pozwany będzie musiał sporządzić odpowiedź na pozew i bronić swoich praw w czasie sprawy. Honorarium adwokata lub radcy prawnego jest zazwyczaj tak samo wysokie dla powodów i pozwanych.

Jak zatem oszczędzić na rozwodzie? Odpowiedź jest prosta. Dokładne przygotowanie się do sprawy pozwala oszczędzić nie tylko stres, ale i pieniądze. Idealnym rozwiązaniem jest w takim przypadku oferta Ekspresowego Rozwodu LegalHero. Projekt pozwu bez orzekaniem o winie to koszt 199,00 zł, zaś z orzekaniem o winie – 299,00 zł. LegalHero przygotowuje projekt w ciągu zaledwie jednego dnia, a wszystkie niezbędne poprawki – jeśli w ogóle będą potrzebne – wprowadzimy w cenie projektu. Projekt pozwu będzie zawierał wszystkie wnioski i żądania, dotyczące zarówno rozwiązania małżeństwa, jak i sytuacji niepełnoletnich dzieci małżonków. Zaproponujemy konkretne rozwiązania w zakresie uregulowania władzy rodzicielskiej, alimentów na rzecz dzieci i sposobu uregulowania kontaktów. Otrzymasz również dokładną instrukcję krok po kroku prowadzącą cię przez kolejne etapy skutecznego złożenia pozwu. Jeśli po wniesieniu pozwu będziesz potrzebował dodatkowej porady co do toku postępowania, chętnie doradzimy i odpowiemy na twoje pytania – a wszystko w cenie uiszczonej już za przygotowanie projektu pozwu.

Jeśli po wniesieniu pozwu będziesz potrzebował kolejnego pisma (na przykład odpowiedzi na odpowiedź złożoną przez pozwanego, wniosku o zabezpieczenie, wniosku dowodowego), niezależnie od rodzaju pisma cena za jego przygotowanie dla klientów Ekspresowego Rozwodu LegalHero wynosi tylko 99,00 zł i 199,00 zł w przypadku apelacji.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł. Kwotę tę należy uiścić na rachunek bankowy sądu w chwili wnoszenia pozwu. W wyroku rozwodowym sąd zazwyczaj podzieli opłatę na obie strony, co oznacza, że pozwany będzie musiał zwrócić powodowi kwotę 300,00 zł. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie wysokość opłaty spadnie do 300,00 zł – sąd zwróci powodowi 300,00 zł, a 150,00 zł będzie musiał oddać mu pozwany.


Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą zostać zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty przez sąd. Zwolnienie nie następuje z mocy samej decyzji sądu – powód musi złożyć stosowny wniosek, uzasadnić go oraz załączyć prawidłowo wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania LegalHero pomaga wypełnić oświadczenie i przygotować wniosek o zwolnienie od kosztów, nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia – usługa ta jest w cenie Ekspresowego Rozwodu LegalHero.


Rozwód nigdy nie jest łatwym przeżyciem i zazwyczaj wiąże się ze sporym stresem. Rozwód nie musi jednak oznaczać popadnięcia w długi. Jeśli nie chcesz wydawać tysięcy złotych, jeśli chcesz oszczędzić na rozwodzie, skorzystaj z Ekspresowego Rozwodu LegalHero. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możesz wydać na nowej drodze życia!

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon