Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Jak sprawnie uregulować sprawy spadkowe?Śmierć bliskiej osoby, niezależnie od okoliczności, jest zawsze niespodziewana. Zdarzenie to wiąże się z koniecznością uregulowania spraw spadkowych, albowiem pozostawiony przez zmarłego majątek prędzej czy później będzie wymagał podjęcia konkretnych działań. Jeśli spadkodawca pozostawił długi, jego spadkobiercy powinni działać szybko, aby uchronić się przed koniecznością ich spłaty.


Pierwszym krokiem do uregulowania spraw spadkowych jest uzyskanie postanowienia o nabyciu spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dziedziczenie w Polsce odbywa się w oparciu o dwie podstawowe zasady:

1. dziedziczenie na podstawie testamentu - jeśli zmarły pozostawił testament;

2. dziedziczenie na podstawie ustawy - jeśli zmarły nie pozostawił testamentu.

Kodeks cywilny określa, w jakiej kolejności osoby najbliższe dziedziczą po zmarłym. Pierwszeństwo przysługuje zawsze małżonkowi i dzieciom spadkodawcy.


Postanowienie o nabyciu spadku oraz notarialny akt poświadczenia dziedziczenia są dokumentami stanowiącymi o tym, kto i w jakich częściach dziedziczy spadek. Aby uzyskać stosowny dokument, wnioskodawca musi dysponować odpisem aktu zgonu, testamentem (jeśli został sporządzony) oraz danymi innych uczestników postępowania tj. osób, które wedle jego wiedzy będą również dziedziczyły spadek. Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku są popularniejsze aniżeli poświadczenia dziedziczenia, jednakże będą wiązały się z koniecznością przynajmniej kilkumiesięcznego oczekiwania na wyznaczenie rozprawy i uprawomocnienie orzeczenia.


Dopiero uzyskanie postanowienia o nabyciu spadku umożliwia rzeczywiste rozporządzania odziedziczonym majątkiem, w tym przede wszystkim dokonanie działu spadku. W treści postanowienia sąd wskaże, w jakich częściach (np. po 1/4) spadkodawcy nabywają spadek, ale postanowienie nie będzie określało, który ze spadkobierców otrzymuje jaki składnik majątku (np. mieszkanie, nieruchomość czy samochód). Określeniu sposobu podziału służy postępowanie o dział spadku. Postępowanie to może być wszczęte po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, choć spadkobiercy mogą również dokonać działu spadku we własnym zakresie.
Jeśli borykasz się ze sprawami spadkowymi, skontaktuj się z LEgalHero wysyłając maila na adres kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie!


© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon