Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Jak uregulować sprawy spadkowe?Ten moment zawsze przychodzi niespodziewanie. Bliska osoba odchodzi, pozostawiając po sobie szereg spraw niezbędnych do załatwienia. W szoku i natłoku obowiązków ciężko skupić się na uregulowaniu spraw majątkowych, ale bez wątpienia jest to konieczność. Uregulowanie spraw majątkowych jest tak istotne, albowiem zaniechanie tym obowiązkom może rodzić poważne konsekwencje, nawet dla kolejnych pokoleń.


Od czego zacząć? Najważniejszym krokiem jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to postanowienie, w którym sąd określa, kto dziedziczy po zmarłym i ile wynoszą tzw. udziały spadkowe.

Przykładowo, zmarły Jan Kowalski miał żonę i dwóch synów - jeśli nie sporządził testamentu i nie zadecydował o losach swojego majątku w inny sposób, w postanowieniu sąd wskaże, że spadek po Janie Kowalskim nabywają żona i dwóch synów, każdy z nich w 1/3 części. Wspomniana 1/3 będzie stanowiła udział spadkowy.


Aby uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, należy wystąpić do sądu rejonowego w miejscowości, w której mieszkał zmarły. We wniosku należy określić żądanie, tj. ustalenie zasad spadkobrania po zmarłym oraz wskazać wszystkie dane dotyczące spadkodawcy i potencjalnych spadkobierców. Zazwyczaj osoba, która składa wniosek (wnioskodawca) wie dokładnie, kim są potencjalni spadkobiercy. Jeśli nie, może to spowodować dodatkowe kłopoty i w rezultacie skutkować przedłużeniem postępowania, związanym z poszukiwaniem spadkobierców np. poprzez ogłoszenia w prasie.


Po złożeniu wniosku sąd wyznaczy posiedzenie w celu odebrania tzw. zapewnień spadkowych. Czym jest zapewnienie spadkowe? Jest to oświadczenie składane przed sądem dotyczące sytuacji majątkowej i osobistej spadkodawcy. Sąd zapyta m. in. o to, kiedy i gdzie zmarł spadkodawca, kto stanowi jego najbliższą rodzinę, czy zmarły miał żonę/męża oraz dzieci, co wchodzi w skład majątku, czy zmarły pozostawił testament.


Uzyskanie postanowienia umożliwia dokonanie faktycznego podziału spadku pomiędzy osoby uprawnione. W postanowieniu zostaną określone tylko udziały - sąd nie wskaże, który ze spadkobierców otrzymuje konkretne składniki majątku. Ten proces następuje poprzez tzw. dział spadku. Spadkobiercy mogą albo sami zadecydować o podziale spadku, albo oddać sprawę do rozstrzygnięcia sądowi.Jeśli zmagasz się z postępowaniem spadkowym i nie wiesz, w jaki sposób przygotować konieczne wnioski, skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila na adres kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie.© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon