Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Kredyt hipoteczny a podział majątkuKredyt hipoteczny łączy małżonków bardziej trwale niż sam ślub, a pozbycie się kredytu po rozwodzie stanowi poważne wyzwanie.


Po rozwodzie przychodzi czas na podział majątku. Byli małżonkowie mogą zrobić to we własnym zakresie, spisując odpowiednie porozumienie (jeśli w skład majątku nie wchodzi nieruchomość) albo korzystając z pomocy notariusza - wówczas podział majątku przybiera formę aktu notarialnego. Jeśli sprawa jest skomplikowana, a byli partnerzy nie potrafią osiągnąć porozumienia, wówczas konieczne będzie skorzystanie z pomocy sądu.


Rozwiązanie małżeństwa w żaden sposób nie wpływa na kredyt hipoteczny. Byli małżonkowie - jako kredytobiorcy - nadal są zobowiązani względem banku do spłaty comiesięcznych rat i innych zobowiązań związanych z zawartą umową (np. opłacania ubezpieczenia).Bank nie jest zainteresowany tym, w jaki sposób rata jest regulowana, tak długo, jak długo zobowiązanie zostaje spełnione.

Jeśli jeden z małżonków nie płaci swojej części kredytu, wówczas może on żądać od byłego partnera spłaty połowy tej wartości. Co najistotniejsze jednak, takie prawo przysługuje dopiero od chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Spłaty dokonane przed orzeczeniem rozwodu nie mogą zostać rozliczone, bo w małżeństwie stron nadal obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której małżonkowie posiadali rozdzielność majątkową jeszcze w trakcie trwania małżeństwa.


Możliwą opcją w przypadku kredytu hipotecznego jest przejęcie całości kredytu przez tylko jednego małżonka, zazwyczaj tego, który jest zainteresowany przejęciem mieszkania na wyłączną własność. W takim przypadku konieczne jest spełnienie warunków stawianych przez bank, które nie zawsze są łatwe do zrealizowania. Najważniejsze znaczenie oczywiście będzie miała wysokość dochodów potencjalnego wyłącznego kredytobiorcy.


W toku postępowania o podział majątku sąd zajmuje się wyłącznie podziałem aktywów, a nie podziałem zobowiązań. Przez wiele lat ukształtowała się jednakże praktyka, zgodnie z którą wartość spłaconego kredytu hipotecznego oraz związanych z nim kosztów obniżała kwotę należną do spłaty małżonkowi, który nie uzyskiwał lokalu w toku podziału. Następnie sądy uznały, że kredyt hipoteczny nie powinien być rozliczany w toku sprawy podziałowej w żaden sposób. Sprawa rozliczeń kredytów hipotecznych nabrała takiego znaczenia, iż obecnie zajmuje się nią Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów. Orzeczenie w tym przedmiocie nie zostało jeszcze wydane.
Jeśli borykasz się z problemem dotyczącym rozwodu lub podziału majątku, skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila na adres kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie!


© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon