Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Maile i nagrania w sprawie o rozwódJednym z najczęstszych pytań, z jakimi stykają się prawnicy, jest pytanie dotyczące możliwości powoływania dowodów, przede wszystkim w toku postępowań rozwodowych.


Oczywistym jest, iż w toku tego rodzaju postępowań, zwłaszcza w sytuacji orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, strony procesu (powód oraz pozwany) zostaną przesłuchane na okoliczności dotyczące pożycia małżeńskiego, jego przebiegu, przyczyn rozkładu pożycia i winy w tym rozkładzie. Jednakże, zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 


Z tego też względu zarówno wnosząc pozew rozwodowy, jak i odpowiadając na taki pozew, konieczne jest wskazanie dowodów, których przeprowadzenia w toku postępowania domaga się strona. Najczęstszym dowodem będą oczywiście zeznania świadków (czyli osób mających wiedzę o okolicznościach, odnośnie których mają zostać przesłuchane) i dokumenty (w zależności od rodzaju sprawy – mogą być to np. wydruki z rachunków bankowych, potwierdzenia przelewu opłat, zeznania roczne PIT, zaświadczenia o zarobkach, kopie rachunków, kopie umów, kopie aktów notarialnych, odpisy aktów stanu cywilnego, itd.).


Ważnym zagadnieniem są bez wątpienia dowody naruszające prawo do prywatności – kopie wiadomości sms, wydruki wiadomości mailowych, wydruki wiadomości z komunikatorów internetowych czy nagrania rozmów (zarówno telefonicznych, jak i bezpośrednich).


Z jednej strony dowodem może być w zasadzie cokolwiek – Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera katalogu dowodów, a sąd ma oceniać wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważaniego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Z drugiej jednakże strony nagrywanie rozmów i ich późniejsze wykorzystanie może stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności i ochrony korespondencji, a nawet przestępstwo polegające na nielegalnym uzyskaniu informacji. 


Do sądu orzekającego w danej sprawie należy ocena, czy w realiach przedmiotowej sprawy doszło do naruszenia dóbr, o których mowa powyżej, i czy przedłożony przez stronę dowód może być wykorzystany, nawet, jeśli pozyskany został w sposób bezprawny. Zgodnie z dominującym poglądem w sprawach rozwodowych dopuszczalne jest wykorzystywanie nagrań, jeśli w poważny sposób nie naruszają one zasad współżycia społecznego.


Jeśli zatem w małżeństwie dochodzi do poważnych konfliktów i nieprawidłowości, a drugi z małżonków zachowuje się rażąco sprzecznie z ogólnie przyjętymi normami postępowania, warto rozważyć gromadzenie dowodów na wypadek ewentualnego postępowania rozwodowego.


Zespół LegalHero zajmuje się przygotowywaniem profesjonalnych wniosków dowodowych, a także wszystkich innych pism związanych z postępowaniem rozwodowym. LegalHero oferuje również opcję Ekspresowego Rozwodu, która pozwoli na przyspieszenie wszystkich formalności związanych z rozwodem. Skontaktuj się z LegalHero, aby uniknąć wszystkich trudności w sprawie o rozwód.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon