Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Najem mieszkania przez samotnego rodzicaUmowa najmu jest jednym z najpopularniejszych rodzajów umów. Wynajęcie mieszkania oznacza, iż najemca (osoba, która wynajmuje mieszkanie) może korzystać z mieszkania stanowiącego własność wynajmującego (właściciela lokalu). Właściciele mieszkań obawiają się wynajmowania lokali osobom posiadającym dzieci, zarówno rodzinom, jak i samotnym rodzicom. Czy słusznie? Wydaje się, że obowiązujące przepisy zapewniają lokatorom tak silną ochronę, iż obawy właścicieli można uznać za uzasadnione. Jednocześnie, jeśli obie strony umowy zadbają o odpowiednie ukształtowanie jej treści i zachowają się zgodnie z jej postanowieniami, najem mieszkania rodzinie nie będzie różnił się niczym od najmu mieszkania singlowi.


Przez umowę najmu strony umowy uzyskują określone prawa i obowiązki – podstawowym prawem najemcy jest korzystanie z oddanego do jego dyspozycji mieszkania, zaś podstawowym jego obowiązkiem jest konieczność zapłaty czynszu. Czynsz może być określony w różny sposób, zazwyczaj jest płatny z góry w formie pieniężnej (np. przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy do określonego dnia miesiąca). Umowa może być zawarta na określony okres (np. kilka tygodni, miesięcy czy lat) albo na czas nieokreślony, bez określenia daty zakończenia umowy. W chwili zawierania umowy nie sposób przewidzieć, w jaki sposób strony zachowają się w jej trakcie. Tego właśnie obawiają się właściciele mieszkań – w przypadku najmu mieszkania osobom z dziećmi zakończenie umowy w razie niewłaściwego zachowania najemcy jest znacznie trudniejsze, niż w przypadku osób mieszkających samotnie.


Prawa najemców i zasady najmu mieszkań reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów. Każdy najemca i każdy właściciel lokalu winien zapoznać się z jej postanowieniami, aby dokładnie znać swoje uprawnienia i obowiązki. Zgodnie z jej przepisami ustawy, jeśli lokator zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat za trzy pełne okresy płatności (na przykład za trzy miesiące, jeśli płatność ustalono w odstępach miesięcznych), właściciel ma obowiązek skierować do najemcy wezwanie do zapłaty i wyznaczyć mu dodatkowy, miesięczny termin na uregulowanie zaległości. Gdy lokator tego nie uczyni, właściciel mieszkania ma prawo do wypowiedzenia umowy.


W normalnych warunkach wypowiedzenie powinno skutkować zakończeniem umowy i wyprowadzką lokatora. Jeśli najemca tego nie uczyni i pomimo próśb, gróźb i wezwań nadal pozostaje w mieszkaniu, właściciel lokalu nie może usunąć go siłą – musi złożyć pozew o eksmisję. W sprawie odbędzie się rozprawa, a sąd po stwierdzeniu, że lokator faktycznie nie zapłacił czynszu i naruszył postanowienia umowy, orzeknie o jego eksmisji. Kobietom w ciąży oraz dzieciom i ich opiekunom przysługuje prawo do lokalu socjalnego, co oznacza, iż osoby te nie mogą zostać wyeksmitowane na przysłowiowy bruk. Sąd w wyroku eksmisyjnym wskaże zatem, że rodzina z dziećmi ma prawo do zamieszkania w lokalu socjalnym i przekaże wyrok do gminy celem jego wykonania, albowiem zapewnienie lokali socjalnych jest obowiązkiem gminy. Znalezienie odpowiedniego lokalu przez gminę może zająć nawet lata, a w tym czasie najemcy będą nadal mieszkali w mieszkaniu wynajmującego. Właściciel może wprawdzie dochodzić odszkodowania od gminy za każdy miesiąc nieuprawnionego korzystania z mieszkania, jednakże w oczywisty sposób wiąże się to dla niego z wysokimi, dodatkowymi kosztami związanymi choćby z obsługą prawną procesów sądowych.


Rozwiązaniem tego problemu może być zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Najem okazjonalny jest specjalnym rodzajem najmu i polega na zobowiązaniu najemcy do wyprowadzki w przypadku zakończenia umowy. W chwili zawierania umowy lokator musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zobowiąże się do opuszczenia lokalu i przeprowadzenia się pod wskazany w treści aktu adres. Jeśli lokator nie wywiąże się z umowy i mimo obietnicy nie wyprowadzi się z mieszkania, właściciel mieszkania może rozpocząć procedurę eksmisyjną za pośrednictwem komornika sądowego na podstawie złożonego przez najemcę oświadczenia. Umowa najmu okazjonalnego powinna uspokoić właściciela, który obawia się wynająć mieszkania rodzinie z dziećmi.Jeśli borykasz się z problemem związanym z najmem mieszkania, skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila pod adres kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie!

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon