© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Najważniejsze pytania o alimenty
Czy muszę zbierać i załączać paragony fiskalne?

Nie. Każde żądanie formułowane w pozwie musi być uzasadnione i udowodnione, ale paragony fiskalne nie są konieczne. Bezwzględnie należy dołączyć dokumenty potwierdzające poważniejsze wydatki i koszty, które są nietypowe. Składanie paragonów fiskalnych dotyczących żywności nie jest potrzebne.Ile kosztuje wniesienie sprawy o alimenty?

Pozew o alimenty jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej za wniesienie sprawy do sądu. Honorarium adwokata lub radcy prawnego może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Z pomocą przychodzi LegalHero - przygotowanie pozwu gotowego do druku to zaledwie 199,00 zł.Czy moje dziecko będzie przesłuchiwane w sądzie?

Nie. W pozwie należy powołać dowody uzasadniające kwotę żądania - w sprawach alimentacyjnych będą to przede wszystkim dokumenty potwierdzające sytuację majątkową stron i wysokość kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka. Dziecko, którego sprawa dotyczy, nie będzie nigdy przesłuchane w sprawie o alimenty, chyba że jest pełnoletnie.Kto składa pozew o alimenty - rodzic czy dziecko?

Powodem w sprawie jest zawsze dziecko, niezależnie od wieku. W przypadku dzieci poniżej 18 roku życia dziecko jest reprezentowane przez rodzica, w przypadku dzieci pełnoletnich rodzic może wystąpić wyłącznie w charakterze świadka.Do jakiego sądu składa się pozew o alimenty?

Właściwym sądem będzie zawsze sąd, w którego okręgu mieszka dziecko. Jeśli jest to duże miasto, właściwość sądu określa się według dzielnic - dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej sądu. Powód może zdecydować się również na sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.Co dokładnie wlicza się w alimenty?

O kosztach, które wlicza się w alimenty, piszemy dokładnie tutaj:

https://www.legalhero.pl/blog/co-wlicza-sie-w-alimentyJak wyegzekwować zasądzone alimenty?

Jeśli sąd wydał wyrok i wyrok ten jest prawomocny, co znaczy, że nie przysługuje od niego apelacja, możesz złożyć wniosek do komornika sądowego o wszczęcie i prowadzenie egzekucji sądowej. Organem powołanym do egzekwowania świadczenia będzie zawsze komornik sądowy.
Jeśli nadal masz pytania dotyczące alimentów, musisz przygotować pozew o alimenty albo przygotowałeś projekt, ale chcesz sprawdzić jego poprawność, skontaktuj się z LegalHero pod kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie.