Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Niezapłacona faktura - co może zrobić poszkodowany przedsiębiorcaPrędzej czy później niemal każdy przedsiębiorca trafi na nieuczciwego kontrahenta. Żadne formy przypominania nie skutkują, nieuczciwy biznesmen nie odbiera telefonów, nikt nie reaguje na wysyłane ponaglenia i prośby. Niestety, podatki muszą być zapłacone i fiskusa nie interesuje, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. W takim przypadku można nawet uznać, że przedsiębiorca jest poszkodowany podwójnie. Niezależnie od kwoty, przedsiębiorca musi wziąć sprawy w swoje ręce i dochodzić należnego mu wynagrodzenia.


Zazwyczaj pierwszym krokiem do skutecznego dochodzenia należności - niezależnie od jej rodzaju - jest wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. W wezwaniu należy określić dochodzoną kwotę, wskazać, z jakiego powodu wezwanie jest kierowane, podać dane niezbędne do dokonania zapłaty (np. dane konieczne do wykonania przelewu bankowego). Wezwanie do zapłaty jest o tyle istotne, iż od dnia następnego po dacie wskazanej jako ostateczna w treści wezwania do zapłaty rozpoczyna swój bieg naliczanie odsetek za opóźnienie w płatności.

W przypadku faktur sprawa ma się jednak nieco inaczej. Faktura, z uwagi na swój charakter, może być traktowana jako wezwanie do zapłaty, w fakturze bowiem są określone wszystkie wspomniane powyżej elementy. Poszkodowany przedsiębiorca nie ma zatem obowiązku kierowania do nieuczciwego kontrahenta odrębnego wezwania do zapłaty, a odsetki naliczają się od dnia następnego po terminie płatności wskazanym w fakturze.


Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty, bezwzględnym krokiem w celu dochodzenia należności jest wystąpienie na drogę sądową. Niestety, w przypadku nieopłaconej faktury zazwyczaj nie obędzie się bez pozwu, choć może zdarzyć się i tak, że nieuczciwy kontrahent ureguluje należność po otrzymaniu kopii pozwu, a przed wydaniem wyroku.


Najszybszym sposobem na odzyskanie należności będzie skierowanie pozwu w postępowaniu nakazowym. Po wniesieniu pozwu, o ile będzie on spełniał wszystkie wymogi, sąd wyda nakaz zapłaty, w którym nakaże dłużnikowi uregulowanie należności powiększonej o koszty procesu. Na koszty procesu składają się opłata sądowa od pozwu oraz koszty reprezentacji przedsiębiorcy przez fachowego pełnomocnika. Co najistotniejsze, faktura może być podstawą do wydania przez sąd nakazu zapłaty.

Pozew w postępowaniu nakazowym może być wniesiony na formularzu - formularze pozwów można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W pozwie należy określić strony postępowania, wskazać żądanie i uzasadnić je. Konieczne jest dołączenie faktury, której dotyczy sprawa.


Powód - poszkodowany przedsiębiorca musi uiścić opłatę od pozwu. Zazwyczaj jest to 5% wartości przedmiotu sporu, którą stanowi dochodzona kwota. W przypadku postępowania nakazowego będzie to opłata w niższej wysokości, 1/4 opłaty podstawowej, przy czym opłata ta nie może być niższa niż 30,00 zł.


Wydany przez sąd nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu dłużnikowi. W tym momencie dłużnik musi podjąć decyzję - może uiścić należność albo wnieść zarzuty od nakazu zapłaty. Jeśli dłużnik wniesie zarzuty, wówczas sprawa zostanie skierowana do rozpoznania w trybie zwyczajnym, co oznacza, że odbędzie się rozprawa i sąd przesłucha zainteresowane strony oraz ewentualnych świadków.


Nakaz zapłaty albo wyrok sądowy będzie możliwy do wyegzekwowania przez komornika sądowego. Zazwyczaj w takim przypadku szansa na to, iż dłużnik dobrowolnie spełni świadczenie, jest niewielka. Przedsiębiorca dysponujący orzeczeniem sądu stwierdzającym obowiązek zapłaty z nieopłaconej wcześniej faktury musi złożyć wniosek o wszczęcie i prowadzenie egzekucji celem wyegzekwowania świadczeń.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i borykasz się z problemem nieopłaconych faktur, musisz przygotować pozew lub wniosek do komornika sądowego, skontaktuj się z LegalHero pod kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie.


© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon