Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Kiedy wnieść o ograniczenie władzy rodzicielskiej?W przypadku rodziców będących jednocześnie małżonkami wykonywanie władzy rodzicielskiej - przynajmniej z punktu widzenia przepisów i formalności - nie stanowi problem. Inaczej mają się sprawy w przypadku, gdy rodzice dziecka nie żyją razem, zwłaszcza, jeśli pozostają silnie skonfliktowani. W razie takiej ewentualności wykonywanie władzy rodzicielskiej, a co za tym idzie podejmowanie nawet najdrobniejszych decyzji w sprawach dotyczących dziecka może sprawiać sporo trudności.


Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej przybiera formę orzeczenia, w której jednemu z rodziców powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej w pełni, zaś władza rodzicielska drugiego z rodziców zostaje ograniczona do najważniejszych spraw dziecka. Sprawy te winny być szczegółowo określone w treści orzeczenia, tak, aby w przyszłości uniknąć sporów dotyczących charakteru danej decyzji. Przykładami "istotnych spraw" może być np. wybór szkoły, wyjazd za granicę, znacząca zmiana miejsca zamieszkania, sposób leczenia w przypadku długotrwałej choroby.


O ograniczeniu władzy rodzicielskiej orzeka zazwyczaj sąd rejonowy, działający na wniosek jednego z rodziców. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 40,00 zł, zaś sąd po przeprowadzeniu dowodów wydaje postanowienie w przedmiocie ograniczenia władzy. Rodzic niezadowolony z postanowienia ma prawo do wniesienia apelacji do sądu okręgowego. O ograniczeniu władzy może zadecydować również sąd okręgowy orzekający w sprawie o rozwód.


Kopię postanowienia rodzic, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, winien przedłożyć w szkole, placówce zdrowia, szpitalu, itd., aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących dziecka.


Odpowiadając na zadane w tytule niniejszego artykułu pytanie należy wskazać, iż w każdym przypadku, w którym faktyczną władzę rodzicielską sprawuje jeden z rodziców, a osiągnięcie porozumienia pomiędzy rodzicami jest utrudnione, winno się przemyśleć złożenie wniosku. Rozstrzygnięcie sądu może znacznie ułatwić bieżące sprawowanie władzy rodzicielskiej.
Jeśli musisz złożyć wniosek o ograniczenie lub nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej i nie wiesz, jak go sporządzić albo jeśli otrzymałeś przesyłkę z sądu zawierającą taki wniosek i musisz na niego odpowiedzieć, skontaktuj się z LegalHero pod kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon