Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Przedsiębiorcy a nowe obowiązki RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – lepiej znane pod nazwą RODO – budzi wiele uzasadnionych obaw wśród przedsiębiorców i wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. RODO weszło w życie w dniu 25 maja 2018 r. i nakłada na wszystkie podmioty mające jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi szereg obowiązków, którym bez pomocy prawnika ciężko sprostać.


Niezależnie, czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest mały gabinet kosmetyczny czy potężna spółka akcyjna, obowiązki wynikające z RODO są bezlitosne. Wszystkie dane osobowe – imię, nazwisko, adres, numery identyfikacyjne NIP i PESEL, numery IP komputera, a nawet głos, wizerunek, wyznanie i orientacja seksualna klientów i pracowników podlegają bezwzględnej i ścisłej ochronie.


RODO nie jest precyzyjne i z tego powodu każdy przedsiębiorca musi niejako sam określić, w jaki sposób będzie chronił przetwarzane dane. Z pewnością zabezpieczenie w postaci ciężkiej pancernej szafy i akt z kserokopiami dowodów osobostych odchodzi w przeszłość w dobie systemów w chmurze, wiadomości mailowych i portali oferujących klientom dostęp do wszystkich danych za pomocą telefonu komórkowego z dostępem do internetu.

Analiza ryzyka i analiza dotychczasowego sposobu przetwarzania danych jest pierwszym krokiem, jaki winien wykonać każdy przedsiębiorca oraz pracodawca. Po kompleksowej analizie przychodzi natomiast czas na poszczególne rozwiązania – regulaminy, polityki prywatności, zgody i upoważnienia.


Wszystkie te dokumenty winny zostać przygotowane z należytym rozeznaniem i starannością, albowiem na przedsiębiorców łamiących przepisy RODO czekają ogromne kary finansowe, a także odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność odszkodowawcza.


Niewątpliwie przedsiębiorcy i pracodawcy wprowadzający przepisy RODO oraz dbający o aktualność obowiązujących w ich przedsiębiorstwach rozwiązań muszą skonstruować i zweryfikować cały szereg dokumentów pozwalających na sprawne wdrożenie i utrzymanie procedury RODO. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe, muszą być traktowane przez każdego przedsiębiorcę ze szczególną uwagą.


LegalHero oferuje przygotowanie i aktualizację wszystkich dokumentów niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia i utrzymania ochrony danych osobowych RODO w każdym przedsiębiorstwie.


© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon