Pozwy i sprawy spółek

Nierzetelni kontrahenci, nieopłacone i przeterminowane faktury, uchwały krzywdzące wspólników są nieodłączną częścią każdego przedsięwzięcia. 

Niezwykle istotne jest jednak rozwiązywanie wszystkich problemów, na jakie mogą napotkać przedsiębiorcy. Z pomocą LegalHero twój biznes wybrnie z każdej opresji. 

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

  • wezwań do zapłaty

  • pozwów o zapłatę

  • pozwów o wyłączenie wspólnika

  • pozwów o uznanie uchwały spółki za nieważną

  • upadłości i restrukturyzacji

  • zagrożenia zakazem prowadzenia działalności gospodarczej

  • innych pozwów i wniosków sporządzanych na zlecenie klienta

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Wezwania do zapłaty – 99,00 zł

Pozwy o zapłatę – 199,00 zł

Pozwy dotyczące spółek – 399,00 zł

Pozostałe pisma – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w sprawie Twojego przedsiębiorstwa.

 

Najczęściej zadawane pytania

Pozew dot. spółki

399,00 zł

Pozew o zapłatę

199,00 zł

Wezwanie do zapłaty

99,00 zł

Dlaczego przedsiębiorca potrzebuje opinii prawnej?

Przedsiębiorca w toku wykonywanej przez niego działalności boryka się z różnymi sytuacjami. Czasem podejmowane przez niego decyzje biznesowe mogą skutkować poważnymi - i niekorzystnymi - konsekwencjami prawnymi. W razie konieczności podjęcia ryzykownej decyzji warto jest zasięgnąć opinii prawnika, w której ocenione zostaną wszystkie możliwe do przewidzenia skutki prawne związane z dokonaniem danej czynności. Opinia prawna może pomóc przedsiębiorcy podjąć decyzję i dokonać właściwego wyboru.

Jak wyegzekwować należność z niezapłaconej faktury?

Każdemu przedsiębiorcy może zdarzyć się sytuacja, w której należność z wystawionej przez niego faktury nie zostanie uregulowana. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi wysyłać do nieuczciwego kontrahenta dodatkowego wezwania do zapłaty, albowiem zazwyczaj faktura wskazuje kwotę, dane do zapłaty oraz datę wymagalności roszczenia, od której rozpoczyna swój bieg naliczanie odsetek za opóźnienie. Najważniejszym krokiem będzie skierowanie do sądu pozwu o zapłatę. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd siedziby pozwanego kontrahenta.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon