RODO

ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane RODO, wzbudza wiele emocji u przedsiębiorców. 

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, zarówno swoich pracowników, jak i klientów, musi dostosować swoje przedsiębiorstwo do wymogów RODO pod groźbą wysokich kar finansowych.

LegalHero jest idealnym doradcą twojego biznesu i doradza w każdym aspekcie jego prowadzenia.

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

  • analizy ryzyka

  • polityki bezpieczeństwa

  • instrukcji zarządzania systemami bezpieczeństwa

  • rejestrów operacji przetwarzania danych

  • zgód na przetwarzanie danych osobowych

  • kompleksowych wdrożeniach RODO

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Dokumenty dot. RODO – 399,00 zł

Kompleksowe wdrożenie i aktualizacja RODO – kwota ustalana indywidualnie

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w sprawie Twojego przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna

99,00 zł

Projekt dokumentu

399,00 zł

W jaki sposób wdrożyć przepisy RODO w przedsiębiorstwie?

Przepisy RODO nie określają dokładnie, w jaki sposób ma wyglądać procedura wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Każdy podmiot, którzy przetwarza dane osobowe np. swoich klientów lub pracowników, musi podjąć odpowiednie działania w celu zadbania o ich bezpieczeństwo. Przedsiębiorca musi dopasować takie rozwiązania, które będą zgodne z profilem prowadzonej przez niego działalności oraz rodzajem danych osobowych, które posiada i przetwarza. 

Czy audyt RODO jest potrzebny?

Tak. Z uwagi na to, iż przepisy RODO nie określają dokładnych metod, jakie podmiot przetwarzający dane winien wdrożyć w swojej działalności, przedsiębiorca musi dokładnie sprawdzić, jakie metody ochrony danych osobowych już stosuje i jakie dokładnie dane przetwarza. Wykonanie audytu RODO ułatwi wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych. Poprawnie przeprowadzony audyt wskaże podmiotowi przetwarzającemu dane, jakie dokładnie rozwiązania musi przyjąć, aby skutecznie chronić dane osobowe innych osób.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon