Sprawy administracyjne

Jeśli sprawy urzędowe przyprawiają cię o ból głowy, a wizja sporządzenia kolejnego wniosku, odwołania czy skargi jest prawdziwym koszmarem, zwróć się o pomoc do LegalHero. 

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

  • wniosków

  • odwołań

  • skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych

  • skarg kasacyjnych

  • interpretacji podatkowych

  • wniosków wizowych

  • legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. 

Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Skargi do WSA oraz skargi kasacyjne – 299,00 zł

Pozostałe pisma i wnioski – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna

99,00 zł

W jaki sposób ustalić, czy sposób postępowania w sprawie podatkowej jest prawidłowy?

Najprostszym sposobem na ustalenie, czy sposób postępowania w sprawie dotyczącej podatków jest prawidłowy jest złożenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie indywidualnej. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. W jego treści należy wskazać stan faktyczny sprawy (obecny lub przyszły) oraz określić swoje stanowisko. Organ podatkowy wskaże, czy uznaje to stanowisko za prawidłowe. Od wydanej interpretacji przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Zazwyczaj od każdej decyzji administracyjnej przysługuje prawo do wniesienia odwołania, a następnie prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do organu nadrzędnego nad organem, który wydał decyzję. W odwołaniu należy wskazać, jakich uchybień dopuścił się organ I instancji. Mogą być to zarówno uchybienia o charakterze materialnym, jak i uchybienia dotyczące samego toku postępowania organu.

Projekt pisma

199,00 zł

Projekt skargi

299,00 zł

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon