Sprawy cywilne

LegalHero świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego. Niezależnie, o jaką sprawę chodzi - pozwy o zapłatę, odszkodowania, ustanowienia i zniesienia służebności, pozwy o ochronę dóbr osobistych czy jakąkolwiek inną, LegalHero pomoże w każdym przypadku.

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty:

  • wnioski 

  • pozwy

  • wezwania

  • apelacje

  • zażalenia

  • projekty umów i ugód

  • odpowiedzi na wnioski i pozwy

  • odpowiedzi na apelacje i zażalenia

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Pisma i wnioski  – 99,00 zł - 299,00 zł w zależności od rodzaju sprawy

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

 

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna

99,00 zł

Dokumenty

już od 99,00 zł

Jak napisać pozew?

Każdy wnoszony do sądu pozew musi spełniać wymogi formalne, określone w przepisach Kodeksu cywilnego. Pozew musi wskazywać sąd, do jakiego jest kierowany oraz strony postępowania wraz z ich danymi adresowymi. Konieczne jest określenie żądania oraz jego uzasadnienie, a także przywołanie dowodów na poparcie twierdzeń zawartych w treści uzasadnienia. Powód (osoba, która wnosi pozew) musi pamiętać o podpisaniu pozwu i sporządzeniu tylu kopii, ile podmiotów uczestniczy w postępowaniu.

Jak napisać apelację?

Postępowanie sądowe jest zawsze dwuinstancyjne, co oznacza, iż od wydanego przez sąd postanowienia lub wyroku stronie przysługuje prawo do wniesienia apelacji. W apelacji należy wskazać, jakich dokładnie uchybień zdaniem apelującego dopuścił się sąd I instancji. Mogą to być zarówno uchybienia dotyczące interpretacji przepisów, jak i błędy proceduralne np. dotyczące sposobu przesłuchania świadków. W apelacji należy również wskazać, czego dokładnie domaga się strona wnosząca apelację.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon