Sprawy o zapłatę

LegalHero pomaga zarówno osobom dochodzącym roszczeń pieniężnym, jak i osobom broniącym się przed tego rodzaju żądaniami, zarówno na etapie sądowym, jak i na etapie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym.

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

  • odszkodowań

  • spraw o zapłatę (w tym zarówno wezwania do zapłaty, jak i pozwy)

  • wniosków egzekucyjnych do komornika

  • zawieszenia postępowania egzekucyjnego

  • umorzenia postępowania egzekucyjnego

  • pozwów przeciwegzekucyjnych

  • upadłości konsumenckiej

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

 

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Pozwy w sprawach o zapłatę – 299,00 zł

Wezwania do zapłaty – 99,00 zł

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – 299,00 zł

Wnioski w sprawach egzekucyjnych - 99,00 zł

Pozostałe pisma i wnioski – 199,00 zł

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

 Porada prawna 

99,00 zł

 Pozew o zapłatę

299,00 zł

 Wezwanie do zapłaty

99,00 zł

Co zrobić, aby odzyskać należne pieniądze?

Niezależnie od tego, czy chodzi o niezapłaconą fakturę, należne odszkodowanie czy zwrot zaległego wynagrodzenia, pierwszym krokiem do odzyskania należności jest skierowanie wezwania do zapłaty. W wezwaniu należy określić kwotę, przyczynę żądania oraz wskazać dane niezbędne do dokonania zapłaty, np. dane do przelewu bankowego.  Jeśli wezwanie nie poskutkuje, wówczas konieczne będzie wystąpienie z pozwem o zapłatę na drogę postępowania sądowego przed właściwym do rozpoznania sprawy sądem.

Co zrobić w przypadku zajęcia komorniczego?

W zależności od okoliczności sprawy tryb postępowania w razie zajęcia może być różny. Jeśli zajęcie jest niesłuszne i dotyczy nieznanego dłużnikowi wyroku, możliwe jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji wraz z apelacją. Jeśli komornik popełnił błędy w toku postępowania egzekucyjnego, konieczne jest wniesienie skargi na czynności komornika. Dłużnik może również ubiegać się o zawieszenie lub umorzenie egzekucji, a także rozważyć powództwo przeciwegzekucyjne.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon