Sprawy rodzinne

 

LegalHero oferuje kompleksową pomoc we wszystkich sprawach dotyczących prawa rodzinnego. 

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty z następującego zakresu spraw:

 • rozwody

 • separacje

 • sprawy alimentacyjne

 • kontakty z dziećmi i wnukami

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • zmiana nazwiska dziecka

 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (m. in. zgoda na wydanie paszportu, zgoda na wyjazd dziecka za granicę)

 • uznanie ojcostwa

 • zaprzeczenie ojcostwa

 • podział majątku wspólnego

 • rodzicielskie plany wychowawcze

 

Nie mamy żadnych wątpliwości, iż sprawy rodzinne wymagają szczególnego traktowania ze względu na swoją prywatną i delikatną naturę. 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. Z uwagi na ogromne doświadczenie w sprawach rodzinnych dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dlaczego powinieneś zdecydować się na pomoc LegalHero?

 

 

 

 

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – 199,00 zł

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – 299,00 zł

Wniosek o podział majątku wspólnego – 299,00 zł

Pozostałe pisma i dokumenty – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Szybko i sprawnie uregulujesz wszystkie najważniejsze sprawy twojej rodziny

Projekt pozwu o alimenty

199,00 zł

Jak określić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy z jednej strony od wysokości usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z drugiej zaś - od możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Zazwyczaj alimenty nie rozkładają się w stosunku 50:50 na każdego z rodziców, a rodzic, który nie sprawuje bezpośrednio władzy rodzicielskiej jest zobowiązany do uiszczania alimentów w wyższej kwocie. W koszty utrzymania dziecka należy wliczyć wszystkie koszty ponoszone na jego rzecz w skali miesiąca i roku.

Projekt wniosku o władzę

199,00 zł

Projekt wniosku o kontakty

199,00 zł

Kiedy żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Gdy rodzice dziecka nie żyją wspólnie, zazwyczaj konieczne jest uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej. Jeden z rodziców winien móc podejmować decyzje w bieżących, codziennych sprawach dotyczących dziecka, zaś drugi z rodziców ma prawo do uczestniczenia w decyzjach najbardziej istotnych, dotyczących np. wyboru szkoły albo sposobu leczenia. Taka regulacja jest konieczna i potrzebna ze względu na dobro dziecka oraz ułatwia codzienne sprawowanie opieki nad nim.

Otrzymasz rzetelne i kompletne projekty dokumentów, dostosowane do twojej sprawy

Oszczędzisz czas

i pieniądze

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon