Sprawy z zakresu prawa pracy

Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą czy pracownikiem, czy pracujesz na stałe czy tylko dorywczo, LegalHero pomaga w rozwiązaniu wszystkich problemów związanych ze sprawami z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

 • umów o pracę

 • umów zlecenia

 • umów o dzieło

 • roszczeń związanych z przywróceniem do pracy

 • ustalenia istnienia stosunku pracy

 • spraw o mobbing

 • roszczeń związanych z pracą w warunkach szkodliwych i szczególnych

 • wypłaty zaległego wynagrodzenia

 • spraw wynikających z Karty Nauczyciela

 • odwołań od decyzji ZUS

 • wypadkach przy pracy i w drodze do pracy

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Umowy – 99,00 zł

Pozwy w sprawach pracowniczych – 299,00 zł

Odwołania od decyzji ZUS – 299,00 zł

Pozostałe pozwy i pisma w sprawach pracowniczych – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna

99,00 zł

Projekt pozwu

299,00 zł

Projekt odwołania - ZUS

299,00 zł

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Każda decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zostać zaskarżona przez osobę ubezpieczoną, jeśli nie zgadza się ona z treścią decyzji. Podstawowym zagadnieniem, które należy rozważyć przed sporządzeniem odwołania, są błędy, jakich dopuścił się ZUS w trakcie orzekania. Podstawowym zarzutem będzie zazwyczaj nieprawidłowa ocena stanu zdrowia przez lekarza orzecznika. W treści odwołania w takim przypadku należy domagać się przeprowadzenia dowodu z treści opinii biegłego lekarza specjalisty. Odwołujący może powołać również inne dowody, np. dokumentację medyczną.

Co zrobić w przypadku mobbingu?

Niestety, mobbing jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Ofiary mobbingu nie są bezbronne i powinny dochodzić swoich praw. Najskuteczniejszym środkiem ochrony tych praw jest wystąpienie ze stosownym roszczeniem do sądu pracy. W zależności od okoliczności sprawy, pracownik może domagać się zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia. Pracownik będzie musiał udowodnić swoje twierdzenia, stąd przed wniesieniem pozwu konieczne jest zgromadzenie wszystkich dowodów, które mogą okazać się przydatne w sprawie. Mogą to być np. zeznania świadków, dokumenty, nagrania audio lub video.

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon