Umowy

Umowy są nieodłączną częścią życia codziennego. 

Czasem dotyczą spraw błahych, często jednak mają niebagatelną wagę i znaczenie. Niezależnie od tego, jaką umowę musisz skonstruować, sprawdzić, czy zawrzeć,LegalHero pomoże w każdym przypadku. 

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

 • umów najmu

 • umów sprzedaży nieruchomości

 • umów sprzedaży ruchomości

 • umów o pracę

 • umów zlecenia

 • umów o dzieło

 • umów deweloperskich

 • umów pożyczek

 • innych umów sporządzanych na zlecenie klienta

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. 

Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

 

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Umowy – 99,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna

99,00 zł

Projekt umowy

99,00 zł

W jakiej formie najlepiej zawrzeć umowę?

To zależy. W niektórych przypadkach przepisy Kodeksu cywilnego wymagają zachowania określonej formy (np. formy aktu notarialnego w przypadku sprzedaży mieszkania czy domu). Nawet, jeśli przepisy dopuszczają zawarcie umowy w formie ustnej, najlepiej jest zachować formę pisemną. W umowie powinny być określone wszystkie najważniejsze postanowienia, określające przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Strony umowy powinny również przewidzieć, co stanie się z umową w przyszłości i zapobiec ewentualnym problemom związanym z jej interpretacją.

Co zrobić, gdy kontrahent nie dotrzyma warunków umowy?

W pierwszej kolejności zawsze warto wypróbować polubowne metody rozwiązywania sporów, jak na przykład skorzystanie z niezależnego mediatora albo przeprowadzenie negocjacji celem uregulowania spraw i wywiązania się przez strony z obowiązków nałożonych umową. Jeśli te sposoby nie poskutkują, konieczne będzie wystąpienie do sądu z właściwym żądaniem. W zależności od okoliczności sprawy może to być na przykład żądanie zapłaty albo wykonania określonej czynności.

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon