Umowy biznesowe

Biznes opiera się na umowach, a efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga niezwykłej ostrożności i dokładności w ich konstruowaniu i zawieraniu. 

Na nieuważnych przedsiębiorców czeka wiele pułapek, a skutki niekorzystnych klauzul dla firmy każdego rozmiaru mogą być katastrofalne. LegalHero jest idealnym doradcą twojego biznesu i pomoże skonstruować umowę skrojoną na potrzeby danego przedsięwzięcia.

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

 • umów najmu

 • umów sprzedaży nieruchomości

 • umów sprzedaży ruchomości

 • umów dzierżawy

 • umów dotyczących służebności

 • umów o pracę

 • umów zlecenia

 • umów o dzieło

 • umów deweloperskich

 • umów pożyczek

 • umów o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami

 • innych umów sporządzanych na zlecenie klienta

 

LegalHero oferuje również umowy dotyczące rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnej formie lub zmiany uprzednio obranej formy działalności:

 • umowy spółek partnerskich

 • umowy spółek komandytowych

 • umowy spółek komandytowo – akcyjnych

 • umowy spółek akcyjnych

 • umowy w zakresie przekształceń spółek

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie. Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Umowy dotyczące inkorporacji spółek – 399,00 zł

Pozostałe umowy – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w sprawie Twojego przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Porada prawna

99,00 zł

Projekt umowy

199,00 zł

Projekt umowy spółki

399,00 zł

W jakiej formie najlepiej zawrzeć umowę?

To zależy. Czasem przepisy Kodeksu cywilnego lub Kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania określonej formy np. formy aktu notarialnego. W innych przypadkach nawet umowa zawarta ustnie będzie wiążąca, choć oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie formy pisemnej. Dzięki spisaniu postanowień umowy strony unikną w przyszłości sporów dotyczących treści dokonanych przez siebie ustaleń. 

O czym należy pamiętać, zawierając umowę?

Celem dobrze skonstruowanej umowy jest nie tylko ustalenie wszystkich najistotniejszych postanowień podjętych przez strony, np. dotyczących przedmiotu umowy, należnego wynagrodzenia czy praw i obowiązków stron, lecz również zapobieżenie wszelkim możliwym konfliktom, jakie mogą powstać na tle wykonania umowy. Z tego względu strony muszą przewidzieć, jakie skutki związane z umową mogą powstać w przyszłości.

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon